Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ - ΔΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Μία ευχή Χριστουγέννων: Χαρίστε ένα μπαμπά στα παιδιά

Αυτά τα Χριστούγεννα, δωρίστε ένα μπαμπά σε ένα παιδί.
ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ-PETITION ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΕΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:
http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=gr
I - IN FACEBOOKA) Invite facebook friends to the event:
1- Go to http://www.facebook.com/events/313951371962624/
2- Click “Invite friends” in the right top corner of the page;
3- Select all your friends and click “Submit”.

 B) Place this post in your FB wall or in groups you participate (copy and
 paste):

 I have but one Christmas Wish this year and that is for a father! Sign the
petition!
 Please invite all your friends to this event:
 1- Go to http://www.facebook.com/events/313951371962624/
 2- Sign the petition;
 3- Click “Invite friends” in the right top corner of the page;
 4- Select all your friends and click “Submit”.
 II - IN GROUPS, SITES OR EMAILS

 Please send or place this message:

 I have but one Christmas Wish this year and that is for a father!
 SIGN THE PETITION FOR CHILDREN AND PARENTAL RIGHTS IN EUROPE:
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=en
 III - PROFIT THIS CAMPAIGN TO FIND NEW SUPPORTERS IN YOUR COUNTRY TO YOUR
ORGANIZATION

 If you, your organization or members use Facebook, FB pages or FB groups,
 please send us the link. We will drive all petition adherents from your
 country to your accounts.

 The potential of contact is big. We have now 14.671 invitations to the
 different events we created. We believe we can reach 50.000.
 Thank you very much for help,
 Paulo

 P.S.: I’m sending you bellow the announces in other languages to Facebook
 and to groups, sites and emails
 ALL LANGUAGES IN FACEBOOK

 (Facebook English)
I have but one Christmas Wish this year and that is for a father! Sign the
petition!
 Please invite all your friends to this event:
 1- Go to http://www.facebook.com/events/313951371962624/
 2- Sign the petition;
 3- Click “Invite friends” in the right top corner of the page;
 4- Select all your friends and click “Submit”.
 (Facebook German)
 Zu Weihnachten wünsche ich mir … meinen Vater!
 Bitte laden Sie Ihre Kontakte ein:
 1- Auf http://www.facebook.com/events/177555352340434/ klicken;
 2- Die Petition unterschreiben;
 3- Rechts oben « Freunde einladen» anklicken;
 4- Freunde auswählen und «Absenden» klicken.
(Facebook French)
 Ce Noël offrez un père à un enfant ! Signez la pétition!
 SVP Invitez vos amis de Facebook à cet événement:
 1- Allez sur http://www.facebook.com/events/195043680582492/
 2- Signez la pétition sur le site indiqué;
 3 - Cliquez sur «inviter vos amis» dans le coin supérieur droit de la page ;
 4- Choisissez tous vos amis et cliquez «Envoyer».
 (Facebook Dutch / Netherland)
 Mijn kerstwens voor dit jaar is … mijn vader!
 Nodig alsjeblieft ook al je vriend(inn)en uit om dit evenement te steunen:
1. Ga daarvoor naar: http://www.facebook.com/events/130699703709588
 2. En klik daar eerst op de link naar de petitie en onderteken die zelf;

 3. Ga dan terug naar http://www.facebook.com/events/130699703709588 en klik
 dan in de rechterbovenhoek van de pagina op de knop “Vrienden uitnodigen”;
 4. Selecteer dan al je vrienden en klik op “Verzenden”.
 (Facebook Spanish)
 Esta Navidad ¡regala a un niño su papá! ¡Firma la Petición!
 Invita todos tus amigos de Facebook para este evento:
 1- Vete a http://www.facebook.com/events/170813343017891/

 2- ¡Firma la Petición!

 3- Hace clique en “Invitar amigos” en el canto superior derecho de la
 pagina;
 4- Selecciona todos tus amigos y hace clique en “Aceptar”.
 (Facebook Portuguese)
 Este Natal dê um pai e uma mãe a uma criança! Assine a petição!
 Por favor convide todos os seus amigos para este evento:
 1- Vá a http://www.facebook.com/events/175036945925742/
2- Assine a Petição;
 3- Clique no canto superior direito em "Convidar amigos";
 4- Seleccione os seus amigos e clique em "Enviar".
 ALL LANGUAGES IN GROUPS, SITES OR EMAILS

(Groups, sites or emails - English)
I have but one Christmas Wish this year and that is for a father!
 SIGN THE PETITION FOR CHILDREN AND PARENTAL RIGHTS IN EUROPE:
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=en
 (Groups, sites or emails - German)
 Zu Weihnachten wünsche ich mir … meinen Vater!
DIE EUROPÄISCHE PETITION FÜR DIE GLEICHBERECHTIGUNG BEIDER ELTERN
UNTERSCHREIBEN
http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=de
(Groups, sites or emails - French)
 Ce Noël offrez un père à un enfant
 SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE DROIT PARENTAL EN EUROPE!
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=fr
(Groups, sites or emails - Dutch / Netherland)
Mijn kerstwens voor dit jaar is … mijn vader!
Zet uw handtekening voor de rechten van kinderen en ouders in Europa!
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=NL
 (Groups, sites or emails - Spanish)
 Esta Navidad ¡regala a un niño su papá! ¡Firma la Petición!
 FIRMA LA PETICION POR LOS DERECHOS PARENTALES EN EUROPA:
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=es
 (Groups, sites or emails - Portuguese)
 Este Natal dê um pai e uma mãe a uma criança! Assine a petição!
 ASSINE A PETIÇÃO PELOS DIREITOS PARENTAIS NA EUROPA:
 http://denunciadelisboa.com/i-want-my-father/?lang=pt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου