Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ - ΔΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Παιδιά διαζυγίων και σχολείο

Θέμα 1ο : Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο
ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια τους.
Σχετ.: Αρ. πρωτ.Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010/ΥΠ ΒΜΘ/ ιεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & .Ε./Τμήμα
Γ΄ Μαθητικών Θεμάτων
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο ΥΠ ΒΜΘ, σχετικά με τα δικαιώματα των
παιδιών - μαθητών στην Πρωτοβάθμια και ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, των οποίων οι γονείς
βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια τους,
σας κοινοποιούμε ως έχει την παραπάνω σχετική και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.
http://www.cpe.gr/egyklioi/egiklios_62.pdf
Πρόταση του Συνήγορου του Πολίτη:
Συνήγορος του πολίτη και ΥΠΕΠΘ

Αποδοχή προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη http://www.alfavita.gr/artro.php?id=11977
Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο για τα δικαιώματα των παιδιών-μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση, υιοθετώντας τις θέσεις του Συνηγόρου του ΠολίτηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου