Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ - ΔΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Γράμμα στον Πρωθυπουργό από γονείς (πατέρας-πατρότητα-γονέας) goneas goneis gonis pateras

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο «Σύλλογος για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια» (ΣΥ.Γ.Α.Π.Α) που δημιουργήθηκε το 2004, αποτελεί τη  συσπείρωση των διαζευγμένων γονέων που δίνουν ατομικό αγώνα για την διεκδίκηση του δικαιώματος να εκφράζουν στα παιδιά τους τα ανώτερα και ευγενέστερα αισθήματα τους, με τρόπο που συνεπάγεται επαφή με αυτά.
Οποιαδήποτε ενέργεια, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται, που παρεμποδίζει αυτή την έκφραση, είναι πράξη βίας και ως τέτοια αντιμετωπίζεται από τον σύλλογο.
Στα χρόνια της δράσης μας από κίνημα διαμαρτυρίας γίναμε ένα κοινωνικό κίνημα που έχει άποψη και παράγει πολιτική. Αν και σήμερα η γνώμη μας ζητείται από τα θεσμικά όργανα και μεταφέρεται στην κοινωνία μέσω των Μ.Μ.Ε, εν τούτοις είναι αποσπασματική και χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση καταστάσεων.
Την ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση μας εκτιμούμε πως έχουμε χρέος να την διατυπώσουμε πρωτίστως σε Εσάς, λόγω του θεσμικού σας ρόλου, αλλά και γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε στην ακολουθούμενη πολιτική Σας.
Οι διεκδικήσεις μας, αν και έχουν σημείο εκκίνησης το να αποκατασταθεί η ισότητα μεταξύ των γυναικών και ανδρών γονέων όταν επέρχεται χωρισμός, εν τούτοις εκτιμούμε πως τα κέρδη από αυτόν τον αγώνα θα είναι πολύ μικρά για τα παιδιά μας αν η πολιτεία δεν τα βάλει στο επίκεντρο της προσοχής της. Κι αυτό γιατί τα παιδιά εκτός του ότι ανήκουν στους φυσικούς γονείς τους, αποτελούν τον πολυτιμότερο εθνικό πλούτο.
.............................................................................................................................................................................................................

Σήμερα τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα όπως ο Συνήγορος του Παιδιού, οι Εισαγγελίες Ανηλίκων κλπ ακόμα και στην περίπτωση που η λειτουργία τους είναι υποδειγματική, κάτι που απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα, είναι όργανα που παρεμβαίνουν μετά τις εξελίξεις. Συνεπώς οποιαδήποτε βελτίωση του τρόπου λειτουργίας τους θα επιφέρει περιορισμένα αποτελέσματα.
Συνεχίζοντας η πολιτεία να αναθέτει την ευθύνη της επίλυσης των προβλημάτων των παιδιών, στην οικογένεια και σε κάποιες κοινωνικές οργανώσεις, τότε θα συνεχίζεται και το φαινόμενο να προκύπτουν προβλήματα γι αυτά, όχι μόνο όταν οι οικογένειες χωρίζουν αλλά και όταν δεν χωρίζουν. Άλλωστε ποια παιδεία παρέχεται στους γονείς ώστε να γνωρίζουν ότι το παιδί είναι μια οντότητα ξεχωριστή από τους γεννήτορες του.
Κατά τη γνώμη μας, αν το κέντρο της πολιτικής γίνει το παιδί και το σύνθημα είναι κάτι σχετικό με «Προσφέροντας στα παιδιά μας σήμερα εξασφαλίζουμε το μέλλον», τότε βραχυπρόθεσμα μπορεί να ξεκινήσει η δόμηση ενός κοινωνικού κράτους με νέο περιεχόμενο.
Πράγματι, καταγράφοντας το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάθε παιδί που γεννιέται και ενημερώνοντας τις υπηρεσίες του να παρακολουθούν την υγεία του μέχρι την ενηλικίωση του, αυτές θα έχουν την ευθύνη της περίθαλψης του. Θα κλείνουν ραντεβού για να φέρνουν οι γονείς τα παιδιά τους για τον εμβολιασμό καθώς και την οποιαδήποτε άλλη ιατρική εξέταση ή επέμβαση χρειαστεί να γίνει σε εξεταστικά κέντρα, νοσοκομεία κλπ. Οι γονείς που αναθέτουν την φροντίδα των παιδιών τους σε ιδιωτικούς φορείς θα ελέγχονται από την αρμόδια Αρχή Φροντίδας Παιδιών. Με τον τρόπο αυτό θα παρακολουθείται ταυτόχρονα η επάρκεια των γονέων, θα εντοπίζονται στο πρώτο στάδιο φαινόμενα μη ορθής άσκησης των καθηκόντων τους, ανεξαρτήτως από το εάν τα παιδιά είναι από χωρισμένες ή όχι οικογένειες.
Το κεφάλαιο οικογένεια και στήριξη της, ιδεολογικά και θεσμικά, πρέπει να αποτελέσει ένα ξεχωριστό θέμα για την πολιτεία και να αποσυνδεθεί από το παιδί. Άλλωστε το ίδιο είναι τελείως ανεύθυνο για την αδυναμία κατανόησης από τους γονείς του, του θεσμού της οικογένειας ή για την ανεπάρκεια του ίδιου του θεσμού.
Με την τεχνολογία του σήμερα, το κόστος εφαρμογής αυτής της πολιτικής είναι κατά την γνώμη μας λογικό, ενώ οι εργαζόμενοι στις αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες του Υπουργείου θα υπηρετούν έναν εξαιρετικής σημασίας σκοπό.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντίστοιχα, θα αναμορφώσει το οικογενειακό δίκαιο αποκλειστικά και μόνο προς όφελος των παιδιών, δεχόμενο ως αξίωμα πως ο αδύνατος που χρίζει προστασίας είναι το παιδί. Ειδικά στην περίπτωση χωρισμού, χρίζει ακόμα μεγαλύτερης φροντίδας και πρέπει αυτόματα να ορίζεται κοινωνικός λειτουργός που θα το παρακολουθεί ανά τακτά διαστήματα. Η πολιτεία επιβάλλεται να ζητά την ανάληψη ευθυνών και από τους δύο γονείς και όχι μόνο από την μητέρα, όπως μέχρι σήμερα γίνεται, εξοβελίζοντας τον πατέρα ακόμα και όταν αυτός επιθυμεί διακαώς να προσφέρει. Με την νέα οπτική θα επανακαθοριστούν οι ρόλοι των φυσικών γονέων ώστε να εστιάζουν την προσοχή τους στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών τους με έλεγχο της πολιτείας, ενώ η χρησιμοποίηση τους από τον ένα, σε βάρος του άλλου, θα συνιστά σοβαρή παράβαση.
Η Δικαιοσύνη με τις αποφάσεις της, θα συμβάλλει στην μείωση και όχι στην όξυνση των εντάσεων στις χωρισμένες οικογένειες, που ο αριθμός τους προβλέπεται διαρκώς να αυξάνεται. Σήμερα για παράδειγμα, όταν οι δύο γονείς ζητούν από το δικαστήριο την επιμέλεια των παιδιών η απόφαση ευεργετεί τον ένα από τους δύο. Ο άλλος γονέας πρέπει να καταφύγει εκ νέου στην δικαιοσύνη για να του ορίσει την επικοινωνία. Δηλαδή, ενώ η τραγικότερη περίοδος για ένα παιδί είναι εκείνη που χωρίζουν οι γονείς του, ο δικαστής αντί να έχει στο κέντρο της προσοχής του το παιδί και το πώς μπορεί να το ανακουφίσει, με την απόφαση του, τροφοδοτεί την οδύνη του με περισσότερη οδύνη αφού το αποξενώνει από τον άλλο γονέα, μέχρι που να βγει η νέα δικαστική απόφαση με την οποία θα καθορίζεται η επικοινωνία.
Στα δικαστήρια οικογενειακών υποθέσεων μπορεί να υπάρχει και Εισαγγελέας, να είναι Τριμελή και να εκδίδουν άμεσα απόφαση. Οι δικαστές θα πρέπει να έχουν πλήρη κατάρτιση στην ψυχολογία, παιδοψυχιατρική, παιδαγωγική. Τα δικαστήρια αυτά θα πρέπει να είναι κεκελισμένων των θυρών και Ειδικά. Οι δικηγόροι επίσης να έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια.
Το Υπουργείο Υγείας θα οργανώσει κατά τοπικά διαμερίσματα, κέντρα παρακολούθησης προβληματικών οικογενειών και θα έχει στη διάθεσή του πραγματογνώμονες, παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς και θα έχει άμεση σχέση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την άμεση πραγματογνωμοσύνη στο διαζύγιο όπου μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα εκδίδει πορίσματα, σύμφωνα με τη γνώμη και του παιδιού.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, θα αναπτύξει μια πολιτική με την οποία θα συμβάλλει στην ψυχοσωματική ισορροπία των μαθητών. Καλώντας και τους δύο γονείς στις μαθητικές εκδηλώσεις, ενημερώνοντας και τους δύο γονείς για την πρόοδο του παιδιού τους, ανεξαρτήτως από το εάν είναι χωρισμένοι, θα συμβάλλει θετικά και ανέξοδα. Σήμερα ένας πατέρας που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού του, μπορεί να το επισκεφθεί στις φυλακές ανηλίκων σύμφωνα με το πρόγραμμα του επισκεπτηρίου, αλλά δεν μπορεί να το επισκεφθεί στο σχολείο γιατί παραβιάζει την απόφαση της επικοινωνίας.
Τα Υπουργεία προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών θα πρέπει να οργανώσουν ενημερωτικά σεμινάρια για τα διαζύγια και οι αστυνομία να φέρεται ισότιμα τους γονείς (ή/και να μη συμμετάσχει καθόλου) στην ενδο-οικογενειακή βία που είναι ή λεκτική-ψυχολογική ή φυσική.
Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή να ισχύσει άμεσα στις οικογενειακές υποθέσεις και να γίνεται προσπάθεια εξω-δικαστική με συμβόλαιο εξω-δικαστικής επίλυσης από ειδικό διαμεσολαβητή.
Να τιμωρούνται άμεσα και σκληρά οι γονείς και οι δικηγόροι που παραβαίνουν το συμβόλαιο και συκοφαντούν ψευδώς τον ένα γονέα.
Επειδή η σημερινή πραγματικότητα είναι οδυνηρή, ο διάλογος ελάχιστα γόνιμος, οι συγκρούσεις ατέρμονες, αλλά τα αθώα θύματα χιλιάδες, ο ΣΥ.Γ.Α.Π.Α, προτείνει να χαραχθεί από την Κυβέρνηση Σας μια νέα, ιστορικής σημασίας, πολιτική για την προστασία του ανεκτίμητου Εθνικού μας πλούτου. Όταν αυτή η πολιτική τεθεί προς συζήτηση στα κόμματα και στους κοινωνικούς φορείς, εμείς τότε θα συμμετάσχουμε, με σοβαρότητα, σε αυτόν τον διάλογο.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με την πρόταση μας η οποία αν και διατυπώθηκε συνοπτικά, είμαστε βέβαιοι πως την είδατε σε όλη της την έκταση. Θα ήταν δε τιμή για εμάς να επισκεφθούμε Εσάς ή τους συνεργάτες Σας όποτε κρίνεται σκόπιμο.
Με τιμή
Νικόλαος Σπιτάλας
Πρόεδρος ΣΥΓΑΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου