Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ - ΔΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Δώστε στο παιδί τον γονέα. Πολύ καλή ιστοσελίδα

Παιδί-όμηρος (πριν από το παιδί-στρατιώτη): (στον διαζευγμένο γονέα): 'Ξέρεις, είμαστε στη φυλακή και οι δύο'.
Γονέας-φύλακας αποξενών: 'Για την επικοινωνία με το παιδί, περιμένω από την πλευρά μου...'. Είναι κρίμα να φθάσουμε εδώ για το παιδί.....'.
Δώστε στο παιδί τον γονέα του!!!

[enfant-otage (avant enfant-soldat)]:
(au parent-séparé) « Tu sais : on est en prison tous les deux ! »


[parent-gardien isolant (avant parent-aliénant)]:
“Concernant les visites d’Elliot, j’attends de mon côté (…) pour avancer dans nos discussions (…) et peut être reprendre les visites d’Elliot (…). Il est dommage d’en arriver là, surtout pour Elliot.”
[parent-à-bout (avant parent-zombie)](à qui veut l’entendre):
Notre enfant lui, est-il privé de voir son parent ? Oui, Pourquoi ? Quel intérêt est-ce que cela ? Est-ce l’intérêt de notre enfant ? //Rendez-lui son parent !

http://affairesfamiliales.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου